WNIIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

na okres 2014/2015 będą wydawane od 18 sierpnia 2014 r. w pok. 208 (I piętro)

 
Terminy składania wniosków:

 

od 1 do 15 września 2014 r. - dotyczy wniosków dla uczniów


od 1 września do 15 października 2014 r. - dotyczy wniosków dla słuchaczy kolegium

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (67) 352 84 50 lub pok. 307 (II piętro) oraz na stronie internetowej www.mops.pila.pl - zakładka stypendia i zasiłki szkolne (wniosek do pobrania)

 


 

Od 01.08.2014 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Złożenie kompletnego wniosku do 31 sierpnia 2014 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu świadczeniowego, co oznacza, że wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego za październik 2014 r. nastąpi w październiku 2014 r. 

 

Od 01.09.2014 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Złożenie kompletnego wniosku do 30 września 2014 r. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń od nowego okresu zasiłkowego, co oznacza, że wypłata zasiłku rodzinnego za listopad 2014 r. nastąpi w listopadzie 2014 r.

UWAGA

Od 01.11.2014 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami do kwoty 574,00 zł lub 664,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

 


 

 

UWAGA !!!

 

OD 03.07.2014 r.

ZMIANIE ULEGAJĄ GODZINY OTWARCIA KASY MOPS W PILE

 

 

                       od 1 do 10 dnia miesiąca 1000 - 1200

                       od 11 do 28 dnia miesiąca 1000 - 1400

                       od 29 do 31 dnia miesiąca 1000 - 1200


 


 

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, ul. 11 Listopada 40, jako Lider ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie z zakresu opieki i pielęgnacji osób starszych w ramach projektu: „Model wsparcia rodzin i/lub opiekunów osób starszych niesamodzielnych”.

W ramach tygodniowych szkoleń realizowanych w małych grupach, w okresie od czerwca do września 2014r., opiekunowie osób starszych będą mieli możliwość nabycia umiejętności sprawowania fachowej opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny.

Nabór do pierwszej grupy trwa do 20 czerwca 2014 roku. Nabór do kolejnych grup rozpoczyna się od 1 lipca 2014 roku. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu: Ewa Sobieszyńska, tel. 67-212-26-43, 691-206-821.

 

 

Partnerami projektu są:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pile,

Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

 


 

 

Przywrócenie wsparcia finansowego opiekunom osób niepełnosprawnych

 

 

Z dniem 15 maja 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa przywraca wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie. Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń.

Osoby, które utraciły od 01 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zostaną poinformowane o możliwości przywrócenia wsparcia finansowego najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie. Informacja będzie zawierała warunki nabywania prawa do nowego świadczenia, tj.  zasiłku dla opiekuna. 

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2014 r., poz. 567 

 


Szybki kontakt

 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

MOPS

ul. Kwiatowa 5
64-920 Piła

tel./faks:(67) 212-21-31
e-mail: mops@mops.pila.pl

 

 dzienny Dom Pomocy w Pile

Dzienny Dom Pomocy

ul. Kondratowicza 19
64-920 Piła

tel.: (67) 213-21-55

e-mail: ddp@mops.pila.pl

 

budynek centrum aktywizacji

Centrum Aktywizacji Osób
Starszych i Niepełnosprawnych,
Ośrodek Wsparcia,
Biura projektów EFS

ul. Bohaterów Stalingradu 23
64-920 Piła
tel.: (67) 349-09-34
e-mail: mops@mops.pila.pl

 
Kalendarz wydarzeń
Sierpień2014
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
21
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnopolskiej akcji Niebieski Parasol, organizowanej w dniach od 22 do 27 września 2014 r. pod patronatem Prezydenta RP przez radców prawnych. Udzielanie...
21.08.2014|więcej
17
Dnia 27.05.2014 w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Boh. Stalingradu 23 została otwarta wystawa prac uczestników zajęć, na której zaprezentowano wybrane prace sekcji malarskiej, fotograficznej, plastycznej i terapeutycznej. Ekspozycja zachwyca różnorodnością, barwnością, techniką...
17.06.2014|więcej

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego